Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Club5

Žaidimo „Komentuok išbandytą prekę ir laimėk Polaroid fotoaparatą“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimą  (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio Moderna“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas Žalgirio g. 135 Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Komentuok išbandytą prekę ir laimėk Polaroid fotoaparatą“ taisykles (toliau Taisyklės).

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.topshop.lt.

 

2. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.

2.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Studio Moderna“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

 

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

3.1. Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo,  parašęs komentarą prie prekės  bet kurioje iš UAB „Studio Moderna“ internetinių parduotuvių www.topshop.lt, www.dormeo.lt, www.delimano.lt, www.liveactive.lt, www.walkmaxx.lt  dalyvauja Žaidime laimėti Žaidimo prizą, kuris apibrėžtas šių Taisyklių 3.2. punkte.

3.2. Žaidimo prizas: „Fujifilm Instax Mini 8“ momentinis fotoaparatas.

3.3. Vienas žaidimo laimėtojas bus atrinktas burtų keliu 2017 m. gruodžio 18 d. Žaidimo dalyvį apie laimėjimą informuosime rašant komentarą nurodytu elektroniniu paštu, bei paskelbsime svetainėje www.topshop.lt.

3.4. Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauti gali daugiau negu vieną kartą vykstant Žaidimui, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 07d. iki 2017 m. gruodžio  17 d. (imtinai).

3.5. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.topshop.lt.

3.6. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

 

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2017 m. gruodžio 07 d. iki 2017 m. gruodžio  17 d. (imtinai).

 

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą, pavardę bei atvaizdą šešis mėnesius po Žaidimo pabaigos, nemokėdamas jokio atlygio Žaidimo dalyviui.

5.4. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.