Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Club5

Žaidimo „Laimėk Gymbit 6Abs Shaper treniruoklį“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimą „Laimėk Gymbit 6Abs Shaper treniruoklį“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio moderna“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas — Žalgirio g. 135, Vilnius, Lietuva. Konkursas organizuojamas pagal šias žaidimo „Laimėk Gymbit 6Abs Shaper treniruoklį“ taisykles (toliau — Taisyklės).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai taisyti arba keisti šias Taisykles, iš anksto apie tai pranešęs interneto svetainėse www.topshop.lt ir www.liveactive.lt.

2. ŽAIDIMO DALYVIAI
2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys, užregistravę savo kontaktus anketoje ir užsiprenumeravę naujienlaiškį.
2.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS
3.1. Žaidimo eiga: Žaidime dalyvauja visi apsilankę www.topshop.lt ir www.liveactive.lt užregistravę savo kontaktus anketoje ir užsiprenumeravę naujienlaiškį.
3.2 1 (vienas) žaidimo laimėtojas bus išrinktas burtų keliu, informuotas asmeniškai telefonu ir paskelbti interneto svetainėje www.topshop.lt ir Top Shop Facebook paskyroje.
3.3 Žaidimo prizai: 1 pirkėjui bus padovanotas Gymbit 6Abs Shaper treniruoklis, kurio vertė - 29,90 EUR.
3.4 Laimėtojų traukimas vyks: 2018 m. vasario 09 d.
3.5 Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu, informuotas asmeniškai telefonu, paskelbtas interneto svetainėje ir Dormeo Facebook paskyroje.
3.6 Jei Žaidimo laimėtojas atsisako nuotolinės sutarties arba grąžina bet kurią kokybišką krepšelio prekę pasinaudojęs pinigų grąžinimo garantija arba prekės išbandymo garantija, Žaidimo laimėtojas privalo grąžinti Organizatoriui visas Žaidimų laimėtojo už Žaidime dalyvavusį krepšelį Organizatoriaus jam pervestas sumas kartu su grąžinama preke.

4. KONKURSO LAIKOTARPIS
4.1. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. sausio 23 d. iki 2018 m. vasario 08 d. (imtinai).

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.3 punkte nurodytą prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą, pavardę šešis mėnesius po Žaidimo pabaigos, nemokėdamas jokio atlygio Žaidimo dalyviui.
5.4. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.